publiczne fundusze

Fundusze publiczne, umożliwiające nieodpłatne świadczenie niektórych usług lub ich sprzedaż po cenach niższych od kosztów, są własnością społeczną. Organy władzy państwowej ogólnie regulują, nadzorują i kontrolują dysponowanie tymi funduszami, a ich tworzenie i wydatkowanie jest poddane instytucjonalnym formom kontroli społecznej. Pewną formą funduszy celowych, wykorzystywanych dotychczas głównie w krajach kapitalistycznych, są fundacje. Dochodami fundacji są środki ofiarodawców (osób prywatnych, rodzin, korporacji), a także dochody z tytułu lokat zgromadzonych wcześniej kapitałów. Działają ekonomiczne mechanizmy zachęcające do tworzenia fundacji, polegające na stosowaniu ulg podatkowych wobec środków przeznaczonych na cele uznane za ważne społecznie. Fundacje mają wszystkie wymienione wyżej cechy funduszy publicznych, z wyjątkiem cechy społecznej własności: dlatego nie można ich zaliczyć do funduszy publicznych. Również niektóre fundusze celowe, np. fundusze organizacji społecznych czy fundusze dobrowolne, nie mają niekiedy cech funduszy publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>