renta gruntowa

W gospodarstwach rolnych koszty wytwarzania są zróżnicowane w zależności od posiadanych zasobów wytwórczych i sposobów ich wykorzystania. Jeśli cena, po której rolnicy sprzedają swoje produkty, jest jednakowa dla wszystkich producentów, to zróżnicowanie kosztów wytwarzania wywołuje zróżnicowanie również realizowanych dochodów. Ceny produktów rolnych na ogół nie pokrywają kosztów produkcji gospodarstw charakteryzujących się najmniej efektywnym wykorzystaniem zasobów wytwórczych i tym samym produkujących najdrożej. W przypadku nakładu pracy żywej, a więc podstawowego czynnika produkcji w procesie wytwarzania produktów rolnych, bierze się na ogół pod uwagę średnie warunki wytwarzania, dążąc w polityce cen do tego, aby dochody przeznaczane przez producentów rolnych na konsumpcję były równe dochodom uzyskiwanym przez pracowników w sferze pozarolni-czej. Natomiast specjalnego rozpatrzenia wymaga szczególny czynnik kształtujący koszty wytwarzania, a tym samym również dochody producentów rolnych, jakim jest jakość użytkowanej w gospodarstwie ziemi. Wpływ jakości ziemi na wielkość dochodu znajduje wyraz w kształtowaniu się renty gruntowej, będącej formą dochodu uzyskiwanego z tytułu użytkowania ziemi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>