Rola srodowiska

Skądinąd na rolę, jaką odgrywa środowisko przyrodnicze, ma wpływ rozwój międzynarodowej wymiany towarowej. Nie wszystkie bowiem płody rolnictwa muszą być wytwarzane w kraju, podobnie jak nie wszystkie produkty rolnicze muszą być spożywane w kraju. Dzięki wymianie międzynarodowej można w większym stopniu wykorzystywać w produkcji preferencje, jakie daje natura określonym roślinom lub zwierzętom w określonym środowisku przyrodniczym. Niezależnie jednak od tego, jakie są możliwości uniezależnienia produkcji rolniczej od środowiska przyrodniczego, niezmiennie aktualna jest stara zasada, że najwyższą, a zazwyczaj również najtańszą produkcję otrzymuje się wtedy, gdy jest ona dostosowana do warunków przyrodniczych. Dzisiaj można już prawie wszystko produkować prawie wszędzie. Należy się jednak zawsze zapytać: po co? Sposób wykorzystania ziemi jako środka produkcji się zmienia, ale nie traci ona swego znaczenia w procesie produkcyjnym. Trzeba więc mieć na względzie jakość gleby i racjonalne zmianowanie. Na środowisko przyrodnicze gospodarstwa rolniczego składają się takie czynniki, jak: klimat, ukształtowanie terenu, jakość gleb, struktura użytków. Warunki przyrodnicze w Polsce pogarszają się po przekątnej od południowego zachodu do północnego wschodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>