Rolnictwo

Początek XX w. nie przyniósł zasadniczych zmian w rolnictwie. Pozostawało ono wyraźnie w tyle za rozwojem przemysłu. Na pierwszy plan wybijały się tendencje, które zarysowały się już pod koniec poprzedniego stulecia. W krajach Europy zachodniej odczuwano konsekwencje kryzysu agrarnego. W Europie wschodniej trwały procesy rozkładu pozostałości ustroju feudalnego i kształtowania się stosunków kapitalistycznych w rolnictwie. W Ameryce Północnej coraz szerzej wprowadzano w życie nowe metody uprawy roli, zwłaszcza przy zastosowaniu maszyn. W krajach kolonialnych utrzymywała się gospodarka plantacyjna obok tradycyjnej uprawy roli, której płody przeznaczano przede wszystkim na własny użytek. Podstawowe wynalazki techniczne, ułatwiające pracę na roli, jak żniwiarka, kombajn, mechaniczna orka, pojawiły się już w -XIX w. Rozpowszechnienie ich przypadło jednak na koniec XIX i początek XX w. Wśród nowych zastosowanych wówczas urządzeń wymienić należy przede wszystkim napęd spalinowy do maszyn rolniczych (traktor) oraz wykorzystanie energii elektrycznej, co pozwoliło m.in. na rozwój urządzeń chłodniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>