rozczlonkowanie cyklu swiatowego

Pewien wpływ na zmiany w okresie po II wojnie światowej miało również, oprócz antycyklicznej interwencji państwa, „rozczłonkowanie” jednolitego cyklu światowego na nie zsynchronizowane ze sobą cykle regionalne lub krajowe, których wzajemne oddziaływanie łagodziło wahania ogólnego popytu wewnętrznego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych kolejne recesje wystąpiły w latach 1948-1949, 1953-1954, 1957– 1958, 1960 i 1969- 1970, podczas gdy w Europie Zachodniej jako całości przypadały one na lata 1952 -1953, 1958, 1962, 1967 i 1971, z pewnymi odchyleniami w poszczególnych głównych krajach tego regionu. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, pod wpływem ogólnego wzrostu współzależności międzynarodowej gospodarek narodowych, nastąpiła ponowna synchronizacja cykli w jednolity cykl światowy, przebiegający pod dominującym wpływem cyklu gospodarki amerykańskiej. Kolejne recesje ogólnoświatowe, które wystąpiły w latach 1974 -1975 i 1980 – 1982, były stosunkowo dłuższe i ostrzejsze niż w poprzednim powojennym dwudziestopięcioleciu, w czym odzwierciedliło się ponowne zaostrzenie się sprzeczności gospodarki kapitalistycznej, m.in. na skutek osłabienia efektywności interwencjonizmu państwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>