Rozkwit gospodarczy

Rozkwit gospodarczy sprzyjał rozwojowi spekulacji finansowych. Głównym ich ogniskiem stały się Stany Zjednoczone, gdzie na giełdach pojawiły się duże ilości akcji, emitowanych w związku ze zwiększaniem kapitałów przez stare firmy lub też zakładaniem nowych. Wzrost zbrojeń, związany z napiętą sytuacją międzynarodową, był finansowany m.in. przez zaciąganie kredytów, toteż na giełdach pojawiły się liczne obligacje pożyczek państwowych. W operacjach spekulacyjnych zaangażowano znaczne kapitały, przy czym ściągnięto także do Stanów Zjednoczonych kapitały z Europy. Operacje spekulacyjne ogarnęły nie tylko najbardziej rozwinięte kraje kapitalistyczne, lecz wystąpiły one także w krajach zacofanych, a nawet koloniach. Zespół wspomnianych czynników spowodował, że już w 1905 r. na rynku pieniężnym zaczęto odczuwać niedostatek kapitałów. W marcu 1907 r. w Stanach Zjednoczonych nastąpiło załamanie duktów przemysłu ciężkiego w kraju, natomiast zwiększenie eksportu łagodziło kryzys. Kryzys we Francji był słabszy niż w poprzednio wymienionych krajach. Wpływ na to miał pewien niedorozwój przemysłu ciężkiego, na który najmocniej wpłynęło załamanie. W okresie rozkwitu francuska produkcja żelaza i stali nie mogła zaspokoić potrzeb wewnętrznych, w okresie przesilenia rząd francuski podjął zaś program rozbudowy kolei oraz floty wojennej, co spowodowało złożenie poważnych zamówień w przemyśle. Nie uchroniło to wprawdzie Francji przed spadkiem produkcji w przemyśle ciężkim, miał on jednak ograniczone rozmiary. Załamanie objęło także nowe gałęzie: produkcję aluminium, przemysł chemiczny i samochodowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>