Rozliczenie z dzieckiem

Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko, oczywiście ma prawo do rozliczenia się z tego w Urzędzie Skarbowym, natomiast jęzli sama wychowuje a jest jest panną lub kawalerem, rozwódką lub rozwodnikiem, wdową lub wdowcem stosuje się do tego całkiem nowe inne przepisy. W przypadku kiedy osoby są rozwiedzione decyduje orzeczenie ze Sądu o sprawowaniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka lub dzieci. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Trzeba spełniać kilka następujących warunków aby móc skorzystać zformy rozliczeniowej. Po pierwsze trzeba być osobą samotnie wychowującą dziecko, to dziecko wychowywać w roku podatkowym, dziecko bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pieęgnacyjny lub dziecko do ukończenia 25 lat, które uczy się jeszcze w szkole. Po drugie trzeba złożyć wspólnie zeznanie za rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia oraz nie prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy pozostający w związkach „nieformalnych” (konkubinacie) mają wątpliwości czy mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczeń wspólnie z dziećmi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>