Rozwoj gospodarki

Do rozwoju gospodarki, a zwłaszcza do rozwoju obrotów handlowych, w XIX w. niezbędna była bardzo duża ilość pieniędzy. Monety bite z kruszców szlachetnych nie wystarczały na pokrywanie wszystkich płatności. Posługiwanie się nimi było przy tym niewygodne i niebezpieczne, stałe używanie niszczyło monety. Dlatego w toku stulecia coraz większej popularności nabierały banknoty. Pojawiły się one w Anglii już w XVI— XVII w. Tamtejsi złotnicy, a następnie bankierzy, wydawali pokwitowania na zdeponowaną u nich kwotę kruszcu lub pieniądza kruszcowego. Na pokwitowaniach, zwanych banker’s notes, odnotowywano podejmowane części kwoty, następnie zaczęto wydawać kilka kwitów na mniejsze sumy, którymi kupcy regulowali swoje rachunki. W XIX w. banknoty stanowiły zobowiązania banku emisyjnego do wypłaty okazicielowi na żądanie określonej sumy w kruszcu. Stały się prawnym środkiem płatniczym, zastępującym w obiegu pieniądz kruszcowy. Charakterystyczną cechą banknotów była ich wymienialność na kruszec, przede wszystkim na złoto. Dlatego do emisji banknotów niezbędne było pokrycie w złocie. Szybko jednak zauważono, że wypuszczane banknoty nie muszą mieć stuprocentowego pokrycia w złocie, ponieważ nigdy nie były one równocześnie wymieniane na kruszce przez wszystkich posiadaczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>