Rozwoj liberalizmu

Przeobrażenia przemysłu brytyjskiego na przełomie XVIII i XIX w., przezwyciężenie barier techniki rękodzielniczej i dawnych norm prawnych, prowadziły do wolnej gry sił na rynku wewnętrznym. W nowo powstających gałęziach przemysłu, przede wszystkim w przemyśle bawełnianym, już w XVIII w. panowała niczym nie krępowana wolna konkurencja. W 1814 r. zniesiono formalne ograniczenia cechowe, a w 1835 r. wszystkie ograniczenia hamujące swobodny rozwój inicjatywy prywatnej w dziedzinie wytwórczości przemysłowej. Wymienione posunięcia sprzyjały dynamicznemu rozwojowi przemysłu angielskiego. W pierwszej połowie XIX w. zmieniła się struktura angielskiego handlu zagranicznego. Anglia wywoziła za granicę wyłącznie wyroby przemysłowe, przywoziła zaś żywność, surowce i tzw. towary kolonialne. Szybko stała się największym na świecie importerem surowców i żywności. Sytuacja gospodarcza w Anglii, wahania cen produktów przemysłowych, jak również wahania popytu i cen artykułów żywnościowych i surowców wpływały na sytuację gospodarczą innych krajów. W państwach tych w dalszym ciągu starano się chronić gospodarkę narodową przed napływem angielskich produktów przemysłowych i w tym celu utrzymywano wysokie cła przywozowe oraz zakaz importu niektórych towarów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>