rozwoj rodzinny

W rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych prowadzącym do zwiększenia ich rozmiarów można wyróżnić pewne etapy. Gospodarstwo zaczyna działać przy pewnym poziomie zasobów wytwórczych, a więc siły roboczej, określonej przez liczebność rodziny właściciela gospodarstwa, oraz zasobów ziemi i środków produkcji. Dążąc do wzrostu dochodu osiąganego w wyniku pracy, właściciel gospodarstwa stara się przede wszystkim o możliwie pełne wykorzystanie posiadanych zasobów siły roboczej, gdyż zwiększenie stopnia produkcyjnego zaangażowania tych zasobów nie pociąga za sobą wzrostu kosztów produkcji. Toteż często decyduje się on na taką produkcję, która zapewnia wprawdzie niewielki dochód na jednostkę czasu pracy (niską wydajność technologiczną), lecz pozwala na pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów siły roboczej, umożliwiając tym samym uzyskanie wyższego dochodu na jednego zatrudnionego w gospodarstwie (wyższą wydajność społeczną). Jeśli więc nie ma dostatecznie atrakcyjnych alternatyw wykorzystania siły roboczej poza własnym gospodarstwem, jego właściciel decyduje się często na bardziej intensywną strukturę produkcji przy stosunkowo niskiej opłacie jednostki czasu wydatkowanej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>