rynek monopolistyczny

Właściwości rynku monopolistycznego oznaczają, że zachowanie się cen w przebiegu cyklu może być zupełnie inne niż w okresie przed-monopolistycznym. Potwierdzają to wskaźniki cen wyrobów przemysłowych w głównych krajach kapitalistycznych w okresie po II wojnie światowej. Najniższe wskaźniki, przyrastające w znikomym stopniu, występują we wczesnych fazach ożywienia, kiedy po wyjściu z recesji rosnący popyt zaspokaja się przez wykorzystywanie rezerw zdolności wytwórczej. Najwyższe tempo wzrostu przypada na część cyklu odpowiadającą fazie rozkwitu, co wydaje się logiczne ze względu na wysoki stopień wykorzystania tych zdolności. Pośrednie miejsce zajmują dwie pozostałe fazy, tj. dalsza część ożywienia i recesja, przy czym w fazach recesji ceny nie tylko się nie obniżają, ale tempo ich wzrostu bywa niekiedy nawet wyższe niż w fazach zaawansowanego ożywienia. Należy to tłumaczyć taktyką korporacji, które — aby w okresach wysokiej koniunktury uniknąć nacisków związków zawodowych na podwyżki płac — utrzymują ceny swoich wyrobów na względnie stabilnym poziomie mimo wzrostu kosztów produkcji, po czym, w okresach recesji wykorzystując osłabienie związków, podnoszą je w celu nadrobienia „niezrealizowanych” zysków bez konieczności „dzielenia się” nimi z robotnikami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>