rzeczywiste dzialania

Częstym błędem jest utożsamianie regulacji prawnej z rzeczywistymi działaniami gospodarczymi. Nie są odosobnione przypadki takich koncepcji i zamierzonych rozwiązań, które zatrzymują się na poziomie regulacji prawnej lub też z innych jeszcze przyczyn nie są urzeczywistniane w stopniu odpowiadającym intencjom ustawodawcy. O jakości planu decyduje zaś nie tylko sposób formułowania celów, ale i zdolność egzekwowania działań zmierzających do osiągania tych celów. Założenie, że gospodarka jest doskonale sterowna w stosunku do decyzji centralnych, przyczynia się również do zatarcia społecznej strony procesów ekonomicznych. Sprawia ono, że wszystkie trudności i tarcia, jakie wynikają z własnych dążeń uczestników procesu społecznego gospodarowania, przedstawiane są jako zakłócenia, czyli odchylenia od stanu normalnego. Tymczasem one właśnie wyrażają stan normalny, są podstawową cechą tego procesu”. Wspomniane wyżej dążenia uczestników procesu gospodarczego są w znacznym, jeśli nie w decydującym, stopniu dyktowane ich interesem. Chodzi przy tym o interes materialny, związany z dążeniem do zaspokajania wąsko rozumianych potrzeb materialnych (jednostek, grup, warstw), ale także o ogólniej pojmowany interes ekonomiczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>