sektor uslug i jeko wlasciwosci

W rozumieniu teorii trzech sektorów sektor usług obejmuje wszelką działalność usługową. W teorii tej rozpatruje się rozwój sektora usług w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki: rolnictwa i przemysłu. Przydatność analityczna wysoce zagregowanego pojęcia sektora usług jest ograniczona, ponieważ nie uwydatnia ono bardzo istotnego wewnętrznego zróżnicowania usług i ich funkcji w obrębie sektora. W ujęciu teorii trzech sektorów stają się jednak widoczne te ogólne cechy wszelkich usług, które odróżniają sektor III jako całość od pozostałych sektorów. Teoria ta ukazuje także i uzasadnia prawidłowości oraz tendencje rozwojowe sektora usług w porównaniu z pozostałymi sektorami. Rosnące znaczenie usług w miarę postępu gospodarczego jest przede wszystkim skutkiem wzrostu wydajności pracy, zwłaszcza w przemyśle, oraz przyspieszonego rozwoju przemysłu w stosunku do rolnictwa. Pod wpływem ogólnego rozwoju sił wytwórczych rośnie w szybkim tempie popyt na różnorodne usługi. Im wyższy jest poziom gospodarczy, tym większe i bardziej różnorodne są potrzeby związane z obsługą nabywcy (np. motoryzacja wymaga rozwoju różnorodnych usług motoryzacyjnych, turystyka odpowiedniej infrastruktury usługowej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>