sfera uslug niematerialnych

Jak wiadomo, w krajach socjalistycznych dochód narodowy jest traktowany jako rezultat pracy produkcyjnej w sferze produkcji materialnej. Statystyka nie wlicza do dochodu narodowego wytworzonego usług administracji państwowej, sądownictwa i wojska. Uzasadnia się to tym, że ta część sfery usług niematerialnych ma charakter niegospodarczy, nieprodukcyjny. Na tej samej zasadzie jednak poza rachunkiem dochodu narodowego pozostaje także wartość usług innych działów sfery usług niematerialnych, w tym usług społecznych. W większości krajów socjalistycznych usługi niematerialne uwzględnia się tylko w rachunkach dochodu narodowego podzielonego, w rozmiarach odzwierciedlających inwestycje w tej sferze, zużycie w niej dóbr materialnych oraz płace, które są traktowane jako dochody wtórne, transferowane ze sfery produkcji materialnej. W myśl tradycyjnej interpretacji produkcyjności pracy, nie tylko w usługach państwowo-organizacyjnych, ale także w sferze usług gospodarczych nie wytwarza się nie tylko nadwyżki (produktu dodatkowego), ale nawet własnych wynagrodzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>