Sily wytworcze

Największe przedsiębiorstwa przemysłowe dysponowały nieproporcjonalnie wielką częścią sił wytwórczych, a wydajność pracy zatrudnionych w nich robotników przekraczała znacznie przeciętny poziom. Podkreślić przy tym należy jeszcze raz, że stopień koncentracji był różny w poszczególnych gałęziach przemysłu, a wielkie przedsiębiorstwa skupiały się przede wszystkim w niektórych, najważniejszych działach. Ich rola gospodarcza była więc w rzeczywistości nieporównanie większa, niż to wynikało z samych tylko liczb. Drugą stroną przedstawionych procesów koncentracji było utrzymywanie się w niektórych gałęziach produkcji dużej liczby niewielkich przedsiębiorstw. Występowały one przede wszystkim w różnych działach przemysłu przetwórczego, a zatem stanowiły ważną grupę odbiorców wyrobów produkowanych przez wielkie firmy górnicze i hutnicze. Znaczenie gospodarcze i siła finansowa każdej z tych małych firm były jednak niewielkie. Nic dziwnego wiec, że wobec swych potężnych dostawców znajdowały się one w sytuacji niekorzystnej. Koncentracja produkcji w ograniczonej liczbie wielkich przedsiębiorstw stała się podstawą porozumień, których celem było ograniczenie walki konkurencyjnej. Klasyczny schemat funkcjonowania systemu kapitalizmu wolnokonkurencyjnego przewidywał istnienie dużej liczby przedsiębiorstw, które starały się pokonać konkurentów, obniżając ceny swych wyrobów, oferując produkty wyższej jakości i w bogatszym asortymencie. Koncentracja produkcji ograniczyła przede wszystkim liczbę producentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>