Skala produkcji a inne dzialalnosci

Rozmiary poszczególnych działalności produkcyjnych mogą się zwiększać z dwóch przyczyn. Jedna — to stopniowe zwiększanie się obszaru gospodarstw, zarówno indywidualnych, jak i uspołecznionych, druga — to specjalizacja i upraszczanie produkcji. Jeśli liczba działalności się zmniejsza, to rozmiary poszczególnych działalności muszą się zwiększać. Dzięki zwiększeniu rozmiarów poszczególnych działalności produkcyjnych w produkcji roślinnej wszystkie koszty stałe rozkładają się na większy obszar, a więc zmniejszają się w przeliczeniu na 1 ha. W szczególności maleje koszt utrzymania maszyn specjalnych, zwłaszcza zaś ich amortyzacja na 1 ha. Do takich maszyn należą m.in. kombajny zbożowe, buraczane i ziemniaczane, wyrywacz lnu, sortownik do ziemniaków, silosokombajn. Koszt utrzymania budynków specjalnych, takich jak magazyn zbożowy, przechowalnia ziemniaków i owoców, suszarnia chmielu itp., również się zmniejsza w miarę powiększania się rozmiarów odpowiedniej działalności. Maleją też w przeliczeniu na 1 ha koszty utrzymania specjalistów w zakresie sadownictwa, chmielarstwa, warzywnictwa itp. W bardzo małych obiektach nie ma w ogóle możności ich zatrudnienia. Uzyskanie większej produkcji towarowej pociąga z kolei za sobą najczęściej obniżenie, w przeliczeniu na jednostkę tej produkcji, kosztów związanych z jej realizacją. Przy transporcie większych ilości produktu koszt transportu na jednostkę tego produktu maleje. Wynika to ze zmniejszenia strat dzięki możliwości zastosowania specjalnych środków do odstawy produkcji oraz pełnego wykorzystania ładowności środków transportowych, którymi dysponuje gospodarstwo. Poza tym odbiorca bywa zainteresowany odbiorem większych partii towaru na miejscu i wtedy koszty transportu w ogóle odpadają. Sprzedaż większych partii jednolitego towaru pozwala najczęściej producentowi uzyskać wyższą cenę. Większymi partiami jednolitego towaru interesują się też zwykle bezpośrednio duże zakłady przetwórcze oraz duże przedsiębiorstwa handlowe. Unika się dzięki temu zbędnego pośrednictwa. Daje to określone korzyści z punktu widzenia gospodarki narodowej, nawet jeśli nie wiąże się z uzyskaniem wyższej ceny przez producenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>