Sol kamienna

Sól kamienna (NaCl) jest surowcem wyjściowym do produkcji sody i chloru oraz kwasu solnego, ważnych półproduktów dla przemysłu chemicznego i innych gałęzi przemysłu. W przeciwieństwie do dawnych czasów, kiedy sól stosowana była głównie do spożycia i konserwacji środków spożywczych, obecnie w zdecydowanej większości zużywana jest przez przemysł chemiczny. W Polsce około 809/o produkcji soli kamiennej wykorzystuje przemysł, w tym ponad 70% przemysł chemiczny. Sól kamienna występuje w Polsce w trzech obszarach — sól mioceńska na południu kraju, w rejonie Wieliczki i Bochni oraz w okolicach Żor na Górnym Śląsku, sól wieku cechsztyńskiego na Kujawach i — odkryta w ostatnich latach — w rejonie Pucka. Jej zasoby są olbrzymie i wynoszą wiele miliardów ton, z czego około 80% przypada na obszar Kujaw, około 15% na rejon Pucka, a pozostałe 5% na złoża mioceńskie południowej Polski (wg danych CUG). Kilkusetletnia już eksploatacja soli w Wieliczce i Bochni doprowadziła do stanu bliskiego wyczerpania się obu złóż. Odkryte natomiast ostatnio nowe złoże soli między Wieliczką a Bochnią zapewni surowiec krakowskiej fabryce sody, która czerpała dotąd solankę ze złoża wielickiego. Nie jest dotychczas eksploatowane złoże w okolicach Żor ze względu na kolizje z przemysłem węglowym. W tej sytuacji punkt ciężkości wydobycia soli kamiennej przesunął się obecnie na Kujawy, gdzie czynne są 4 kopalnie — w Inowrocławiu, Górze, Wapnie i Kłodawie: dają one ponad 80% krajowego wydobycia soli kamiennej, reszta przypada na kopalnie w Wieliczce, Bochni i Łężkowicach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>