specjalizacja pracy

W rolnictwie specjalizacja pracy oraz narzędzi, a tym samym koncentracja produkcji, nie może przebiegać ani w taki sam sposób, ani w takim samym tempie jak w przemyśle. Koncentrację produkcji w jednym przedsiębiorstwie utrudniają ponadto ograniczone możliwości koncentracji ziemi, która jest ważnym i niezbędnym czynnikiem produkcji w rolnictwie. Wszystkie te swoiste cechy gospodarki rolnej, utrudniające koncentrację produkcji, utrwalają w jej rozwoju stadium rzemieślnicze, charakteryzujące się ograniczeniem skali produkcji do rozmiarów, jakie można osiągnąć wykorzystując pracę właściciela gospodarstwa i ewentualnie jego rodziny. Drobnotowarowy charakter gospodarki rolnej nie musi jednak oznaczać, że rozmiary poszczególnych gospodarstw muszą być niewielkie. Przeciwnie, w ramach drobnotowarowej gospodarki rodzinnej w rolnictwie dokonuje się koncentracja produkcji w znacznie silniejszym stopniu niż np. w produkcji rzemieślniczej. W rzemiośle czy w drobnym handlu podstawą procesu wytwórczego są nakłady pracy żywej, a jej wydajność w znacznej mierze zależy od poziomu kwalifikacji i umiejętności producenta. W rolnictwie obok siły roboczej ważnym czynnikiem produkcji, który też decyduje o poziomie osiąganych efektów, jest obszar użytkowanej ziemi i jej jakość. Od pewnego czasu jednak postęp w metodach wytwórczych stworzył możliwość znacznego wzrostu technicznego uzbrojenia pracy również w drobnotowarowych gospodarstwach rolnych. Techniczne uzbrojenie pracy zwiększa się też w rzemiośle, ale w rolnictwie zakres przeobrażeń w tej dziedzinie jest znacznie szerszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>