stopa podatkowa

Ponieważ zmiany stopy podatkowej czy dokonywanie dodatkowych wydatków na ogół wymaga decyzji władzy ustawodawczej zatwierdzającej budżet państwa, procedura legislacyjna staje często na przeszkodzie przedsiębraniu odpowiednich „dyskrecjonalnych” środków we właściwym czasie. Efekt stabilizacyjny systemu „finansów funkcjonalnych” polega więc w praktyce głównie na działaniu „automatycznych stabilizatorów”, podczas gdy posunięcia „dyskrecjonalne” wywołują zamierzone skutki na ogół ze znacznym opóźnieniem, a niekiedy nawet zbyt późno, by przynieść pożądane efekty. Efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej, przy przedsiębraniu danego typu środków, zależy oczywiście od wielkości udziału państwa w dochodzie narodowym. Im większy jest ten udział, tym silniejszy wpływ wywiera dany efekt stabilizacyjny na poziom dochodu. W związku z rozszerzeniem funkcji państwa pod wpływem wielkiego kryzysu z lat trzydziestych udział jego dochodów i wydatków w dochodzie narodowym poszczególnych krajów kapitalistycznych znacznie się zwiększył. W okresie powojennym miał miejsce dalszy poważny wzrost tego udziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>