system interwencjonizmu

Wraz z odrzuceniem doktryny w kryzysowych latach trzydziestych i z rozszerzeniem funkcji państwa na regulację rynku przez oddziaływanie na ogólny popyt zasady budżetowe zostały w pewnym stopniu zmodyfikowane. We wszystkich krajach kapitalistycznych zerwano przede wszystkim z zasadą zrównoważonego budżetu w skali pojedynczego roku budżetowego, będącą przedtem jednym z podstawowych warunków tzw. zdrowych finansów. W niektórych krajach zerwano z nią tylko w tym sensie, że zamiast roku obejmowała np. okres cyklu koniunkturalnego: zakładano bowiem, że deficyty budżetowe w latach słabej koniunktury, występujące na skutek podtrzymywania przez państwo ogólnego popytu, powinny były być wyrównywane nadwyżkami budżetowymi osiąganymi w latach pomyślnej koniunktury. W niektórych krajach całkowicie zrezygnowano w koncepcji równowagi budżetowej na rzecz koncepcji tzw. budżetu przy pełnym zatrudnieniu (m. in. w Stanach Zjednoczonych po 1960 r.) lub tzw. budżetu koniunkturalnie neutralnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>