System kredytowy

System kredytowy wiązał gospodarkę kapitalistyczną każdego kraju w jedną całość. Ponieważ zaś transakcje kredytowe obejmowały także handel międzynarodowy, kraje kapitalistyczne były związane ze sobą więzami finansowymi. W ciągu XIX w. w świecie kapitalistycznym wytworzyła się w ten sposób skomplikowana sieć wzajemnych zależności ekonomicznych. System kredytowy funkcjonował sprawnie pod warunkiem, że towar wędrujący od producenta do detalisty znajdował w końcu nabywców wśród konsumentów po odpowiedniej cenie. Wówczas jedynie mogło nastąpić terminowe uregulowanie wszystkich zobowiązań kolejnych ogniw aparatu handlowego. Sporadyczne przypadki zakłóceń zbytu nie miały oczywiście większego znaczenia. Kiedy jednak jakaś gałąź przemysłu w jednym kraju wchodziła w okres kryzysu nadprodukcji, powiązania kredytowe powodowały przerzucenie się trudności także na inne działy gospodarki, rozpoczynał się kryzys finansowy, pogoń za pieniądzem niezbędnym do spłaty zaciągniętych zobowiązań, wreszcie kryzys mógł także przerzucić się do sąsiednich państw. Rozwój handlu światowego zwiększył znaczenie banków w dziedzinie regulowania należności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>