system nakozowo rozdzielczy

Zmieniają się też dochodowe narzędzia budżetu. W tradycyjnym systemie, nakazowo-rozdzielezym przedsiębiorstwa państwowe są obciążane dwoma głównymi podatkami: obrotowym i wpłatami z zysku. Przy tym podatek obrotowy występuje z reguły w formie różnicowej (jest. różnicą między ustalonymi cenami: niższą, którą otrzymuje dostawca, a wyższą, którą płaci nabywca), w formie wpłat z zysku przejmuje się główną jego część, pozostawiając jednostkom gospodarczym tylko środki na niewielkie fundusze tworzone według z góry określonych zasad. W wyniku reform systemu gospodarczego, w mniejszym stopniu tych, które go tylko modyfikują, w większym zaś tych, które go zasadniczo zmieniają, zastępuje się w poważnym zakresie narzędzia administracyjne ekonomicznymi, co się wiąże z mniej lub bardziej gruntownymi przekształceniami dochodowych narzędzi budżetowych. Polegają one na ograniczeniu obciążeń podatkowych jednostek gospodarczych oraz na ich modyfikacji. Na przykład zmniejsza się udział podatku obrotowego w dochodach budżetu państwa oraz wprowadza się nowe przedmioty opodatkowania — czynniki produkcji ujęte w formie wartościowej jako fundusze produkcyjne i fundusz płac.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>