Systemy kierowania

Systemy automatycznego projektowania to jeden z elementów elastycznych systemów produkcyjnych. Ich druga część składowa — to zautomatyzowane systemy kierowania procesami technologicznymi z wykorzystaniem elektronicznych maszyn cyfrowych. Automatyzacja obejmuje także funkcje kierowania: planowanie rozmiarów i asortymentu produkcji, określanie rozmiarów i kierunków inwestycji itp. Elastyczne systemy produkcyjne stanowią więc zautomatyzowane linie produkcyjne, zawierające systemy robotów, specjalne urządzenia transportowe i ładunkowe umożliwiające przekazywanie elementów od jednego robota do następnych, a także elektroniczne maszyny cyfrowe, zapewniające kierowanie procesem produkcyjnym i kontrolę jakości produkcji. Mogą one funkcjonować nieprzerwanie 24 godziny na dobę, zwiększając wielokrotnie w stosunku do istniejących linii produkcyjnych wydajność pracy. Istotną właściwością elastycznych systemów produkcyjnych jest możliwość — jak wskazuje sama ich nazwa — szybkiego przestawienia urządzeń na nowy rodzaj produkcji. Zapewnia to wysoką elastyczność produkcji przemysłowej odpowiednio do nowych potrzeb. W połowie lat siedemdziesiątych kraje kapitalistyczne weszły w kolejny etap rewolucji naukowo-technicznej, związany z postępem w dziedzinie mikroelektroniki. Jest to nowy etap w rozwoju współczesnych sił wytwórczych, u podstaw którego leży pojawienie się i praktyczne zastosowanie mikroelektronicznych systemów logicznych — mikroprocesorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>