Termin produkcja

Terminem „produkcja” określa się dwa różne pojęcia, co jest nieraz przyczyną nieporozumień. Produkcja może oznaczać działalność mającą na celu wytwarzanie określonych dóbr i usług. Termin ten jest wówczas synonimem słowa „produkowanie” lub „wytwarzanie”. Produkcja może jednak oznaczać również pewien wytwór lub wartość użytkową, a więc to, co zostało wytworzone w określonym procesie produkcyjnym. Pojęcie „produkcja” ma nieco różne znaczenie w zależności od tego, czy jest pojęciem makroekonomicznym czy też mikroekonomicznym. W pierwszym zastosowaniu występuje ono zwykle w połączeniu z innym słowem jako „produkcja rolnicza” lub jako „produkcja rolnictwa jako działu gospodarki narodowej”. Obejmuje wtedy wyłącznie artykuły rolnicze — roślinne i zwierzęce. Rolnictwo bowiem składa się jedynie z dwóch działów: produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. W drugim zastosowaniu termin „produkcja” oznacza produkcję wytworzoną w rolniczej jednostce gospodarczej lub organizacyjnej, a więc w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie rolniczym. W gospodarstwie rolniczym może jednak być, poza dwoma działami rolniczymi, jeszcze dział przetwórczy, a także dział usługowy. Stąd też na produkcję gospodarstwa rolniczego mogą się poza produktami roślinnymi i zwierzęcymi składać jeszcze produkty przemysłowe oraz usługi świadczone przez to gospodarstwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>