Uprawa zboczy

Uprawa zboczy zależy od stopnia ich nachylenia Zgodnie z przepisami wynikającymi z doświadczenia ciągniki o zwykłych osiach nie powinny być używane do prac na zboczach o spadku przekraczającym 10%. Poruszając się bowiem w poprzek zbocza ciągnik może się przewrócić, co grozi traktorzyście kalectwem lub śmiercią. Na zboczach o spadku 10-20% mogą być używane tylko traktory o łamanych osiach. Na zboczach o nachyleniu 20-30% można używać jedynie koni, a pola powinny mieć układ wstęgowy. Szerokość takich pól nie powinna przekraczać 20—30 m. Pola na zboczach powinny być zabezpieczone przed erozją skarpami i bruzdami odprowadzającymi wodę. Zmianowanie trzeba projektować w taki sposób aby na zboczu leżały na przemian pola obsiane roślinami jednorodnymi i wieloletnimi. Zabiegi uprawowe na zboczach, zwłaszcza zaś orka, muszą być wykonywane wyłącznie w poprzek spadku. Drogi powinny biec pod kątem do spadku, aby ich nachylenie było możliwie jak najmniejsze. Zbocza o większym spadku powinny być zadarnione. Jeśli ich nachylenie mieści się w granicach od 10 do 30%, mogą one być użytkowane przemiennie jako łąki oraz jako pastwiska. Przy ręcznym zbiorze siana spadek może dochodzić nawet do 40%. Zbocza o większym nachyleniu w zasadzie powinny być zalesiane. Tak więc znaczne obszary terenów podgórskich oraz niższych gór lub pagórków, przede, wszystkim zaś duże obszary Bieszczad, które w dawnych latach, gdy do uprawy zboczy używano wołów, stanowiły tereny uprawne, muszą być teraz użytkowane jako trwałe użytki zielone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>