Walka o wplywy

W walkach o sfery wpływów niewielki udział brały Stany Zjednoczone. Stopniowo zdołały one zapewnić sobie dominującą i nie kwestionowaną przewagę na kontynencie amerykańskim, oprócz Kanady i niewielkich posiadłości europejskich w Ameryce Południowej, poza tym podjęły próbę ekspansji w Chinach. W ciągu zaledwie kilku lat, od 1908 r. do 1914 r., bezpośrednie inwestycje monopoli Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej wzrosły z 754 min dol. do 1281 mln $: pominięto tu inwestycje, dokonywane z zysków osiąganych na eksploatowanym terytorium. Systematycznie wzrastała rola „wielkiego brata” w handlu zagranicznym południowych sąsiadów. Ekspansji gospodarczej towarzyszyło narzucanie wpływów politycznych. Stosunkowo mniejsze znaczenie miała bezpośrednia interwencja zbrojna, np. na Kubie, gdzie wymuszono zgodę na zainstalowanie bazy wojskowej i na ewentualną interwencję wojskową w przypadku „zagrożenia”. Znacznie częściej potężny sąsiad wykorzystywał swe wpływy gospodarcze do organizowania przewrotów i ustanawiania marionetkowych rządów. Na przykład w 1913 r. w Meksyku utworzenie nowego rządu po kolejnym przewrocie ogłoszono w ambasadzie USA. Jednym z jaskrawych przykładów tej polityki było utworzenie Republiki Panamskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>