Wartosc zlota i srebra

Monety złote i srebrne bite w krajach Unii miały być przyjmowane w nich przy wszystkich wypłatach. Stosunek wartości złota i srebra ustalono w porozumieniu jak l : 15,5. Nie zdołano jednak zapobiec skutkom istnienia innych stosunków wartości złota i srebra, określanych przez prawodawstwa różnych państw. W Holandii stosunek ten wynosił np. l : 16,25, a w Stanach Zjednoczonych l : 15,98. Mimo wydawania zakazów nadal istniały spekulacyjne transporty złota lub srebra, wywożonego tam, gdzie przedstawiały one większą wartość. Niekorzystny dla złota okres trwał krótko. W latach sześćdziesiątych wzrosła produkcja srebra, a w dziesięcioleciu 1865—1875 podwoiła się. W związku z tym stosunek wartości złota i srebra zmienił się na korzyść złota, z l : 14 i l : 15 na I : 40. Nastąpiła deprecjacja srebra. Złotą walutę wycofywano z obiegu i tezauryzowano. Kraje o systemie bimetalistycznym zostały pozbawione złota i zalane przez srebro. W wyniku tych procesów kraje Unii Łacińskiej w 1878 r. zawiesiły bicie srebrnych monet. Poważny wpływ na stosunkowo późne zaniechanie emisji monety srebrnej w Unii Łacińskiej miała wojna francusko-pruska. Spowodowała ona przerwanie prac nad reformami monetarnymi, rozpoczętymi na 'konferencji paryskiej w 1867 r., gdzie z inicjatywy rządu francuskiego proklamowano przejście do złotej waluty międzynarodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>