warunki rownowagi

Ustrój socjalistyczny usuwa właściwe kapitalizmowi przyczyny cykliczności rozwoju, związane z konsekwencjami okresowego słabnięcia popytu, zwłaszcza popytu inwestycyjnego. W gospodarce socjalistycznej nie działa bowiem mechanizm automatycznych dostosowań między potencjałem produkcyjnym a siłą nabywczą ludności przez periodyczne kryzysy nadprodukcji i recesje gospodarcze, które przeplatają się z okresami ożywienia koniunktury. Gospodarka socjalistyczna przeciwstawia takiemu mechanizmowi centralne planowanie. Jego zadaniem jest określanie proporcji rozwoju gospodarki narodowej w taki sposób, aby zapewnić należytą koordynację między decyzjami inwestycyjnymi i rozbudową aparatu wytwórczego a wzrostem zapotrzebowania zarówno konsumentów jak i producentów na jego wytwory. W założeniu koordynacja ta powinna pozwolić na zapewnienie harmonijnego wzrostu gospodarczego. Wymagałoby to utrzymywania równowagi dynamicznej, czyli stanu zrównoważenia wszystkich podstawowych wielkości gospodarczych w procesie reprodukcji rozszerzonej. Teoretycznie można określić podstawowe warunki takiego harmonijnego wzrostu opartego na równowadze dynamicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>