Wielka rewolucja francuska

W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich w międzynarodowych stosunkach handlowych i w polityce gospodarczej Francji oraz innych krajów europejskich nastąpiły poważne zmiany. Anglia wprowadziła blokadę morską w stosunku do Francji. W odpowiedzi na to w 1806 r. Napoleon ogłosił blokadę kontynentalną. Polegała ona na zakazie handlu i wszelkich stosunków między Anglią a kontrolowanym wówczas przez Napoleona kontynentem, pod groźbą konfiskaty okrętów i towarów. Przy okazji zawierania pokoju w Tylży w 1807 r., Rosja obiecała przystąpić do blokady. Blokada kontynentalna naruszała dotychczasowy układ międzynarodowych stosunków handlowych. Doprowadziło to do trudności gospodarczych w Anglii oraz w wielu krajach europejskich, związanych z Anglią stosunkami handlowymi. Rozwinęła się też kontrabanda popierana przez silną angielską marynarkę wojenną. Protekcyjna polityka Napoleona w stosunku do przemysłu francuskiego i uwolnienie go od konkurencji angielskiej nie przyniosły rezultatów. Francja nie potrafiła rozszerzyć zbytnio swoich wpływów gospodarczych na rynku europejskim. Stałe wojny obniżały stopę życiową ludności i ograniczały zbyt towarów, przy czym przemysł francuski koncentrował się przede wszystkim na produkcji wyposażenia niezbędnego dla armii. Tym samym nie dysponował większymi nadwyżkami przeznaczonymi na zbyt za granica.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>