wielkosc zyskow

Równolegle ze swoim oddziaływaniem na popyt konsumpcyjny te „automatyczne stabilizatory1 budżetowe wpływają na wielkość zysków w gospodarce za pośrednictwem zmian, jakie wywołują w strukturze finansowania wydatków budżetowych państwa. Wzrost wypłat zasiłków, dla bezrobotnych i przyspieszony pod wpływem działania systemu progresji spadek wpływów budżetowych w okresach spadku koniunktury powodują, że w budżecie państwa pojawia się lub rośnie deficyt, który jest pokrywany przez zadłużanie się państwa, absorbujące w obrębie gospodarki danego kraju akumulację monopoli nie wykorzystywaną w procesie gospodarczym. Powoduje to odpowiedni do tego zadłużenia wzrost zysków, który wpływa hamująco na spadek ogólnej masy zysków w gospodarce. Z kolei zmniejszanie się wypłat zasiłków dla bezrobotnych i przyspieszony przez działanie progresji wzrost dochodów budżetowych w okresach ożywienia koniunktury powoduje spadek deficytu lub pojawienie się nadwyżki budżetowej, a wraz z tym odpowiedni spadek dodatkowych zysków, jakich przysparza państwo monopolom przez zadłużanie się u nich na finansowanie swoich wydatków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>