Wlasciwosci sily roboczej

Właściwości zasobów siły roboczej nie wszędzie są jednakowe, ale nie występują w nich takie rozbieżności, jak przed trzydziestu laty. Trudno jest jednak ocenić je jednoznacznie. W każdym razie do najważniejszych z punktu widzenia produkcji i w ogóle rozwoju gospodarczego cech siły roboczej należą: poziom wykształcenia, przygotowanie zawodowe oraz stan zdrowotny ludzi w wieku produkcyjnym. W społeczeństwach słabo rozwiniętych gospodarczo wystarczającym wskaźnikiem syntetycznym ogólnego poziomu kwalifikacji ludności jest wskaźnik analfabetyzmu. U nas jednak, wskutek prawie zupełnego zlikwidowania tego zjawiska i znacznego rozwoju sił wytwórczych, decydujące znaczenie mają zmiany w strukturze wykształcenia oraz liczby względne osób, które ukończyły szkoły średnie i wyższe. I chociaż w ciągu trzydziestu lat dokonał się w rozwoju oświaty dalszy duży postęp, to jednak sytuacja nie jest jeszcze w pełni zadowalająca. W roku 1945 oceniano, że z pogromów inteligencji, systematycznie przeprowadzanych przez okupantów w czasie wojny, ocalało w kraju jedynie około 100 tyś. osób z ukończonym wyższym i średnim ogólnym wykształceniem, wśród których dominowały osoby z wykształceniem humanistycznym. Odsetek analfabetów sięgał wówczas około 10% — o ile nie więcej (w 1931 r. 23% osób w wieku powyżej 10 lat było analfabetami, ale na skutek rozwoju szkolnictwa podstawowego odsetek ten malał).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>