Wplyw skali produkcji

Skutkiem zwiększania skali produkcji jest tu przede wszystkim zwiększenie pola. O efektach decyduje nie tylko wielkość, ale i kształt pola, ponieważ zależą one przede wszystkim od długości pola. Długość i kształt pola decydują o liczbie nawrotów. Im mniej nawrotów, tym wydajność techniczna poszczególnych czynności jest większa. Nadmierna długość pola wpływa jednak negatywnie na wydajność pracy przy rozsiewaniu nawozów mineralnych, opryskiwaniu lub opylaniu zasiewów środkami ochrony roślin, powoduje bowiem konieczność zatrzymywania maszyn pośrodku pola w celu ich napełnienia odpowiednimi materiałami. W dodatku materiały te trzeba dowozić po miękkim polu. Ze struktury zasiewów wynika powierzchnia zasiewów, do których uprawy i zbioru używane są te same duże, wysokowydajne, ale kosztowne maszyny. Od wielkości tej powierzchni zależy jeden z podstawowych elementów kosztów stałych, jakim jest amortyzacja maszyn. O efektach skali produkcji decyduje również w tym wypadku liczba i rodzaj roślin uprawianych na wspomnianej powierzchni oraz to, czy wymagają one użycia takiej dużej maszyny w tym samym czasie czy też w różnych okresach. Najlepszym przykładem jest tu kombajn zbożowy. Jeśli w gospodarstwie znajduje się tylko jedna roślina zbierana kombajnem, zwłaszcza taka, którą trzeba sprzątnąć z pola w bardzo krótkim czasie, w przeciwnym razie bowiem osypywanie się ziarna spowoduje duże straty, to kombajn może być używany jedynie przez krótki czas w ciągu roku. Nie może być zatem w pełni wykorzystany i jego amortyzacja obciąży każdy sprzątany hektar bardzo wysokimi kosztami. Nie pomoże tu duża powierzchnia zasiewów żyta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>