Wplyw wojny Japonii z Rosja

W Japonii zmiany koniunktury dokonywały się pod wpływem wojny z Rosją. Przyspieszyła ona rozwój przemysłu ciężkiego, a eksploatacja Korei i Mandżurii stała się źródłem nowych zysków. Z drugiej jednak strony wydatki wojenne spowodowały ograniczenie inwestycji w przemyśle, nie związanym z potrzebami armii, oraz zmniejszenie spożycia ludności. Wstrzymanie zamówień wojskowych po zakończeniu wojny spowodowało przejściowe trudności, „jednak wkrótce rozpoczęło się ożywienie gospodarcze. Na dużą skalę rozwinęła się spekulacja papierami wartościowymi (w latach 1905—1906 powstało wiele nowych spółek akcyjnych) oraz towarami, zwłaszcza jedwabiem i ryżem. Szybko wzrastały koszty utrzymania, jednak zmniejszało się bezrobocie. Załamanie finansowe rozpoczęło się w początkach 1907 r., przy czym jego rozmiary przewyższyły wszystko, co do tej pory znała gospodarka japońska. Zapoczątkowało ono ogólny kryzys nadprodukcji, pogłębiony załamaniem gospodarczym w innych krajach świata. Spadek produkcji nastąpił we wszystkich gałęziach przemysłu. W zasadzie w 1909 r. skończył się okres depresji, jednak w niektórych dziedzinach, jak przemysł stoczniowy i bawełniany, poprawa nastąpiła dopiero pod koniec 1910 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>