Wskaznik oplacalnosci

Jeśli np. wskaźnik opłacalności produkcji buraków cukrowych wyniósł 115%, oznacza to, że wartość produkcji buraków przewyższyła o 15% koszty ich produkcji. Jeśli wskaźnik opłacalności mleka wyniósł 95%. oznacza to, że koszty produkcji mleka przewyższyły wartość jego pro- dukcj i o 5%, wobec czego mleko jest nieopłacalne. Oparcie rachunku opłacalności na kosztach całkowitych, a więc obliczanych z uwzględnieniem szacunkowej wartości obrotu wewnętrznego oraz z rozliczaniem kosztów pośrednich, prowadzi zwykle do błędnych wniosków. Wyjątek stanowią tu produkty nie powiązane organicznie z całym gospodarstwem za pośrednictwem artykułów obrotu wewnętrznego. Natomiast obliczanie opłacalności jedynie na podstwie produkcji potencjalnie towarowej oraz kosztów bezpośrednich ponoszonych w pieniądzu nie daje wprawdzie ścisłej odpowiedzi na pytanie, czy produkcja jest opłacalna, ale dostarcza cennego materiału do podejmowania decyzji: co i ile produkować, podobnie zresztą jak obliczanie zysku brutto na 1 ha. Uwagi krytyczne wypowiedziane w stosunku do obliczania opłacalności poszczególnych działalności produkcyjnych odnoszą się w pełni do opłacalności gałęzi i działów. Zarzuty te jednak zyskują jeszcze na sile w miarę zwiększania się liczby zagregowanych działalności. Znajomość opłacalności (pozornej) działów i gałęzi jest mało przydatna do podejmowania decyzji. Porównywanie opłacalności różnych roślin w obrębie pewnej ich grupymoże być pożyteczne, gdyż pozwala wybrać do uprawy określone rośliny z tej grupy. Opłacalność roślin technologicznie podobnych jest porównywalna. Nie da się tego już powiedzieć o opłacalności roślin reprezentujących różne grupy. Niewiele zatem podstaw do dokonania wyboru między roślinami może dać np. porównanie opłacalności żyta i buraków cukrowych lub grochu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>