wydajnosc z hektara

Innym sposobem zwiększania produkcji i tym samym dochodu, poza zwiększeniem stopnia zaangażowania zasobów pracy, jest wzrost wydajności z każdego hektara użytkowanej ziemi przez zwiększenie zużycia środków obrotowych, oczywiście przy założeniu, że krańcowy koszt uzyskiwanej w ten sposób produkcji nie będzie wyższy od krańcowego utargu. Najprostszym sposobem zwiększenia produkcji i dochodu jest wtedy intensyfikacja wykorzystania ziemi, przez stosowanie większej ilości przede wszystkim nawozów sztucznych, oraz hodowli, przez wykorzystywanie mieszanek paszowych. Produkcyjność środków obrotowych nie jest wielkością stałą, niezależną od wielkości nakładów. Jeśli obszar ziemi użytkowanej w gospodarstwie nie zmienia się, to w dziedzinach produkcji ściśle związanych z ziemią może nastąpić spadek produkcyjności nakładów po przekroczeniu optymalnego punktu połączenia ze sobą poszczególnych elementów nakładów. Jednak wiele czynników w długich okresach nie tylko może osłabiać działanie tendencji do spadku krańcowej produkcyjności nakładów w rolnictwie, lecz nawet powodować jej wzrost, a tym samym spadek kosztów wytwarzania. Szczególną rolę w tej dziedzinie może odegrać zwiększanie genetycznego potencjału wydajności roślin i zwierząt oraz stosowanie coraz wydajniejszych odmian roślin i gatunków zwierząt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>