Wykorzystanie maszyn

Na początku lat siedemdziesiątych znacznie rozszerza się praktyka wykorzystywania maszyn ze sterowaniem programowanym, powiązanych ze sobą w jednolity kompleks, kierowany przez elektroniczne maszyny cyfrowe. Był to etap w przechodzeniu do elastycznych systemów produkcyjnych. Ich niezbędnym uzupełnieniem stały się roboty, które w latach siedemdziesiątych zaczęto stosować na coraz większą skalę w przemyśle przetwórczym. Jeśli elektroniczne maszyny cyfrowe zajmują centralne miejsce w elastycznych systemach produkcyjnych, to ich bezpośrednie stosowanie w przemyśle przetwórczym jest niemożliwe bez robotów. Ważnym etapem rewolucji naukowo-technicznej stał się rozwój automatyzacji w dziedzinie projektowania. Pierwsze systemy automatycznego projektowania były stosowane w końcu lat pięćdziesiątych w przemyśle elektronicznym, a w szerokim zakresie zaczęto je wprowadzać w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Ich istotą jest wykorzystanie do prac projektowych elektronicznej techniki obliczeniowej i zastąpienie techniki kreślarskiej przez technikę świetlną — czarno-białą, kolorową (zarówno dwu-, jak i trójwymiarową). Systemy automatycznego projektowania pozwalają istotnie skracać czas wykonania prac projektowych oraz podwyższać ich jakość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>