wzrost akumulacji monopoli

Ważną konsekwencją monopolizacji gospodarki z punktu widzenia cyklu koniunkturalnego był również wzrost akumulacji monoppli, który wpłynął na zaostrzenie się sprzeczności wewnętrznych i odzwierciedlił się w stadium kapitalizmu monopolistycznego w ostrzejszym przebiegu kryzysów. Źródłem wzrostu tej akumulacji było oczywiście to, że wielkie przedsiębiorstwa stworzyły sobie możliwości zwiększania zysków przez odpowiednią politykę cenową, tzn. przez zwiększanie marży zysku w stosunku do kosztów produkcji zależnie od swojej siły monopolu. Czynnikiem ograniczającym w pewnej mierze wzrost stopnia monopolizacji stały się organizacje robotnicze, przeciwstawiające monopolowi właścicieli środków produkcji zorganizowaną siłę przetargowa klasy robotniczej przy ustalaniu warunków płacy i pracy w umowach zbiorowych czy w różnych formach walki klasowej, szczególnie w okresach wysokiej koniunktury i wy-frkiego poziomu zatrudnienia. Efektem tego stało się obserwowane od końca XIX w. zjawisko stabilizacji udziału płac roboczych w dochodzie narodowym w przebiegu cyklu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>