Zamowienia zbrojeniowe

Intratność zamówień zbrojeniowych, korzystne warunki uzyskiwane od wojskowego zleceniodawcy, specjalny system ulg finansowych i inne czynniki są także przyczyną uzasadniającą dążenie producentów uzbrojenia do zdobycia określonych, personalnych wpływów w Departamencie Obrony, w NASA i innych państwowych agendach odpowiedzialnych za politykę zamówień zbrojeniowych. Stąd dążenie do lokowania przez największe koncerny zbrojeniowe swych ludzi w aparacie państwowym, a zwłaszcza w Pentagonie i innych ogniwach polityczno-wojskowych machiny państwowej USA. Ma też miejsce tendencja odwrotna — przepływ kadr z aparatu państwowego do największych producentów uzbrojenia. Na tej drodze kształtuje się wpływowe ekonomiczno-zbrojeniowe lobby w kongresie, Pentagonie i innych ogniwach władzy politycznej USA, którego przedłużeniem w koncernach zbrojeniowych stają się pracownicy aparatu państwowego, byli wojskowi i kongresmeni. Obraz amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego byłby niepełny bez charakterystyki militaryzacji badań naukowych, której zakres jest tu nawet większy niż przemysłu. Nie jest to przypadkowe. Obecnie wyścig zbrojeń w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek w historii przebiega właśnie w sferze nauki — w laboratoriach i ośrodkach konstrukcyjno-ba-dawczych, które dostarczają coraz nowocześniejszych systemów uzbrojenia, przygotowują proces masowej produkcji broni i sprzętu, doskonalą systemy już istniejące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>