Zatajenie dochodu przed Urzędem Skarbowym

Jeżeli podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym, niechcący albo naumyślnie zataimy część naszych dochodów na przykład tylko po to aby nie płacić wysokiego podatku, w ten sposob możemy sprowadzić na siebie wysoką karę pieniężną. Jedynym sposobem aby uniknąć takiej kary grzywny musimy wyrazić tak zwany czynny żal, czyli po prostu donieść do urzędu skarbowego na samego siebie. Czynny żal polega na dobrowolnym przyznaniu się do popełnienia czynu zabronionego. Takie ujawnienie nadużycia to szansa uniknięcia kary za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Ustalonego terminu na złożenie czynnego żalu nie ma, lepiej jednak przyznać się jak najszybciej, zanim urząd skarbowy wezwie do złożenia wyjaśnień. Czynny żal najlepiej złożyć na piśmie, które trzeba zaadresować do naczelnika urzędu skarbowego. Nie ma gotowego wzoru, z którego należy skorzystać. Pismo trzeba napisać samemu. Musimy w nim podać, na czym polegał popełniony przez nas zabroniony czyn i w jakich okolicznościach się to stało. Najważniejsze jednak, by napisać, czy skutki czynu już naprawiliśmy, a jeśli nie, to jak zamierzamy to zrobić i w jakim terminie. Trzeba się też usprawiedliwić i podać z jakiego powodu popełniliśmy przewinienie, na przykład przez nieuwagę czy zapomnienie. Koniecznie musimy też napisać, że zdarzyło się to po raz pierwszy w życiu i prosimy o niezastosowanie sankcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>