Zeznanie roczne

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu wtedy deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2015 taki przychód nie wystąpił. Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie przychodów z danego roku, a uprawnieniem jest wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych. Jeżeli podatnik uzyskał przychody równe kosztom uzyskania, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia kwota przychodu, lecz sam fakt ich uzyskiwania. Jeżeli podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania deklaracji nie składa. Jeżeli natomiast uzyskiwał on przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi w zeznaniu rocznym deklaruje on wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione, przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje. Jeżeli nierezydent uzyskuje w Polsce przychody, to złoży on deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju, chyba że podatek w jego przypadku pobierany jest ryczałtowo przez płatnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>