Zlota waluta

W latach siedemdziesiątych XIX w. w większości państw wprowadzono walutę złotą, a złoto nabrało w stosunkach międzynarodowych charakteru wyłącznego środka wypłat. W Niemczech proklamowano walutę złotą w 1871 r., reforma trwała do 1873 r. W Danii, Szwecji i Norwegii wprowadzono złoty monometalizm w 1872—1875 r., równocześnie powstała Skandynawska Unia Monetarna. W latach 1874—1875 złoty pieniądz wprowadzono we Francji, Włoszech i Holandii, w 1879 r.— w Austrii. Nie wszystkie kraje od razu i zdecydowanie przekonały się do złota, dopiero pod koniec XIX w. przyjęto je w Rosji i Japonii, a najdłużej panował bi-metalizm w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1873 r. przyjęto tu system monety złotej, ale w 1878 r. wrócono do bimetalizmu z pewnymi ograniczeniami w stosunku do srebra. W 1890 r. zaprzestano bicia monet srebrnych. Ostatecznie system waluty złotej wprowadzono w Stanach Zjednoczonych dopiero w 1900 r. Zwycięstwo pieniądza złotego na świecie w końcu XIX w. nie oznaczało wycofania z obiegu monet srebrnych. Mimo wprowadzenia monometalizmu złotego nadal kursowały monety srebrne przeważnie w charakterze bilonu. Pieniądz srebrny stanowił w tym czasie poważna, bo prawie trzecią część zasobów obiegowych w ogóle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>