Zwiekszanie skali produkcji

Zwiększanie skali produkcji zwierzęcej polega na zwiększaniu liczby sztuk zwierząt jednego gatunku, jednej klasy wieku i o jednym kierunku użytkowania. Podkreślamy bardzo stanowczo, że chodzi o liczbę sztuk w jednym stadzie i w zasadzie chowanych w jednym budynku lub w wielu budynkach stanowiących określoną całość, z zastosowaniem tej samej technologii, a nic sumę wielu małych stad utrzymywanych oddzielnie przy różnej technologii. Wpływ skali produkcji na poszczególne procesy produkcyjne. Zwiększanie skali produkcji w produkcji zwierzęcej ma na celu z technicznego punktu widzenia zmniejszenie obciążenia poszczególnych czynności, z których składa się proces produkcyjny, a co za tym idzie — jednostki produktu, kosztami ogólnoprodukcyjnymi oraz zwiększanie technicznej wydajności pracy przy poszczególnych czynnościach. Zwiększanie wydajności pracy w produkcji zwierzęcej jest, podobnie jak w produkcji roślinnej, związane ze stosowaniem bardziej efektywnej technologii. Ta z kolei zależy od poziomu zastosowanej techniki, funkcjonalności budynku, urządzenia pastwiska, stopnia mechanizacji poszczególnych procesów. W produkcji zwierzęcej nic należy jednak przesadzać z mechanizacją. Zwykle przynajmniej tak samo efektywna jak mechanizacja, a bez porównania tańsza, jest racjonalna organizacja miejsc produkcji, a więc ich funkcjonalność, oraz wykorzystanie tanich a wysokosprawnych urządzeń. Na przykład ostatnio do usuwania odchodów z budynków, zwłaszcza z obór, używany jest chętnie bardzo prosty zgarniacz linowy typu „delta”, który wypycha, a raczej wyciąga odchody z korytarza gnojowego. Stosowanie boksów legowiskowych dla bydła, podłóg szczelinowych itd. jest również bardzo rozsądnym a tanim rozwiązaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>