zwolnienia od podatku

Ulgi lub zwolnienia od podatku dochodowego pobudzają rozwój danej dziedziny, np. produkcję eksportową czy produkcję z wykorzystaniem surowców wtórnych. Podatek od funduszu płac pozwala urealnić koszty siły roboczej: rekompensuje on bowiem wydatki budżetowe na oświatę, ochronę zdrowia i inne sfery służące reprodukcji siły roboczej, które nie są finansowane z wynagrodzeń za pracę. W ten sposób powstają bardziej prawidłowe warunki substytucji między pracą żywą i uprzedmiotowioną. Ponadto podatek od funduszu płac ma wpływać na oszczędniejsze gospodarowanie siłą roboczą. Redystrybucyjną funkcja budżetu polega na modyfikowaniu dochodów podmiotów gospodarczych za pomocą narzędzi budżetowych — zarówno dochodowych jak i wydatkowych. Budżetowy system redystrybucji środków pieniężnych różni się od redystrybucji dokonywanej np. przez banki i instytucje ubezpieczeniowe przede wszystkim tym, że środki przydziela się bezzwrotnie, a ponadto redystrybucji dokonuje się na znacznie większą skalę. W kapitalizmie głównym celem redystrybucji budżetowej jest łagodzenie nierówności w podziale dochodów, do jakich prowadzi nie kontrolowane działanie mechanizmu rynkowego. Państwo dokonuje redystrybucji dochodów, po pierwsze, w przekroju grup społecznych, zazwyczaj w zależności od wielkości uzyskiwanych przez nie dochodów lub od rodzaju tych dochodów, po drugie zaś w przekroju gałęzi produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>